Inge


5 september kom Livsmedelsverkets yttrande om överklagandet av faktura 1:


Ännu en faktura från Livsmedelsverket kom med posten den 28 augusti:


På sidan 10 längst ned i Vägledning för kontroll av hantering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter vid livsmedelsanläggning som finns hos Jordbruksverket (https://jordbruksverket.se/download/18.431794918052876469a9550/1655110654569/Bilaga-till-vagledning-abp-livsmanlaggning-tga.pdf) står det under rubriken Bortskaffande av mindre mängder före detta livsmedel genom avfallsförbränning:

“Före detta livsmedel enligt art. 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009 får bortskaffas
som avfall genom avfallsförbränning utan att de krav abp-lagstiftningen ställer på
transport och spårbarhet följs under förutsättning att det rör sig om maximalt 20 kilo per vecka.14 Läs mer om detta i dokumentet ”Hantering av animaliska biprodukter (abp) i butiker och lager som saluför respektive distribuerar livsmedel” som det hänvisas till på första sidan till denna bilaga.”

Artikel 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009 lyder:

Produkter av animaliskt ursprung eller livsmedel som innehåller produkter av animaliskt ursprung, som inte längre är avsedda för användning som livsmedel, antingen av kommersiella skäl eller på grund av tillverkningsproblem eller för packningsdefekter eller andra defekter som inte innebär någon risk för människors eller djurs hälsa.

Detta läser jag som att det gäller livsmedelsanläggningar i allmänhet. Men jag har ju också både butik och lager, om du inte håller med om det. Det knepiga skulle kunna vara definitionen av “före detta livsmedel” i jordbruksverkets text, men den tycker jag trumfas av artikel 10 f definition. Tänk soppben som inte kan säljas av kommersiella skäl för att efterfrågan är för liten.


På min gård har jag ett kärl för hushållsavfall på 190 liter och ett kärl för företaget på 370 liter.


Här lägger jag upp inspelningen av kontrollen. Hon var här i 28 minuter. Hon visar tydligt att hon inte känner till 20 kg-undantaget (13:40, 16:40, 19:45). Hon frågar mig om hur mycket avfall jag producerar och jag säger att jag inte har det i huvudet men att jag borde kunna beräkna det efter anteckningar jag har. Jag skickade aldrig den informationen till henne för det glömde jag bort. Men på inspelningen säger jag tydligt till henne (24:15) att hon ska skriva till mig och påminna mig om det som vi sagt att jag ska förse henne med, för annars kommer jag att glömma det. Det gjorde hon inte, men skrev efter att beslut fattats “I samband med kontrollbesöket lämnade jag inte något konkret besked då kom vi överens att  du ska komma med mer information gällande mängd av animalisk bioprodukter vilket du inte har hört av dig om […].

Jag hade tyvärr inte antalet tillåtna kilon enligt undantaget i huvudet och kunde därför bara svara att jag visste att jag kom under den gränsen. Jag skrev senare till henne och citerade lagstiftningen, men det har hon inte kommenterat. I övrigt försökte jag ge henne så lite information som möjligt enligt min nya strategi för bemötande av myndigheter. Det är dålig ljudkvalitet, men den blir lite bättre efter en stund.